Tarpaper Recycling ApS Logo
from-roof-to-road.jpg
Du är här: Hem


 

Inga fler deponering och förbränning av takpapp avfall 

 

Tarpaper Recycling erbjuder nya innovativa metoder för nedbrytning och återvinning av takpapp

 Takpapps avfall avsätts tradionellt genom deponering i kontrollerade deponier eller genom förbränning. Med Tarpaper Recycling finns det nu möjlighet att återanvända takpappen! En innovativ och patenterad metod för behandling återvinner takpapp till ett material som används vid tillverkning av asfalt.

 

Miljövänligt bortskaffande och återvinning av takpapp

 Den primära orsaken till återvinning av takpapp är återanvändningsmöjligheten av BITUMEN, som är en raffinerad oljeprodukt. Då olja är en råvara med en knapp tillgänglighet i framtiden, är återvinningsmöjligheten därför väldigt intressant.


"From roof to road" - "Från tak till väg"

 Förädlingsprocessen på Tarpaper Recycling omvandlar Bitumen och används om bindemedel vid tillverkning av asfalt. Återvinning av takpapp, både från nyproduktion, rivningar och renoveringar är här för att stanna. Och i framtiden skall den inkluderas i slogan; "Från avfall till resurs" Ett steg i att använda de resurser vi har på jorden med största omsorg.

    

Du är varmt välkommen att kontakta oss på +46 (0)727 433 692 för vidare information.

- se "kontakt" här

ANVÄNDARNAMN:
LÖSENORD:
Bitumenmix som gl. takpapp kallas det, när det renas och krossas eller återvinns, så att det är redo för användning i asfalt produktion
Det är nu en erkänd resurs, som innehåller mycket bitumen och fyllmedel för asfalt produktion. Det danska asfaltverket använder denna redan, som en råvara i stora besparingar i både miljö-och kostnadsmässigt klok.
Tidningsartiklar:

 

Vi vann titeln som 

ÅRETS AVFALLSBEHANDLARE 

Swedish Recycling Award 

Läs mer

Vinnaremblem Årets Avfallsbehandlare

 

 

  

Tarpaper Recycling AB          Kontorsgatan 2          SE-254 71 Hasslarp          Mobil ­­ ­+46 (0)727 433 692          info@tarpaper.se